Logo Fredrikstad kommune Rådgiverhuset AS har i januar 2015 inngått en rammeavtale med Fredrikstad kommune.

Rammeavtalen innebærer at Rådgiverhuset AS skal prosjektere og være ITB-koordinatorer på prosjekter som faller inn under rammeavtalen.
trogstad logo 

Skolene på Skjønhaug

I eksisterende ungdomsskole skal to bygg renoveres og det skal bygges et vrimleareal som knytter byggene sammen.
På samme tomt skal det etableres ny barneskole. Eksisterende idrettshall skal utvides. Forventet byggestart er høsten 2015.
Rådgiverhuset AS er i team m/Norconsult rammeavtalepartner for Trøgstad kommune.