Hotell, sykehjem, omsorgsboliger, skoler, barnehager, næringsbygg, kjøpesenter, alle typer butikker, svømmehaller, studentboliger, kontorer, boligblokker, eneboliger.

Lislebyhallen

Lislebyhallen

Lislebyhallen er en ny idrettshall og i tillegg SFO og undervisningsrom. Bygget er i massiv tre og bygget som passivhus.
Idrettshallen er på 2850m2 og SFO, undervisningsrom er på 1150m2. Rådgiverhuset AS har vært prosjekterende for installatør.

Nexans

Nexans

Nexans på Øra er nytt verkstedet og nye kontorer for Nexans. Prosjektert var på 1880m2.
Rådgiverhuset AS har vært prosjekterende for installatør.

 

Remmen

Remmen studentboliger

Remmen studentboliger består av 328 hybler fordelt på 4 bygg. Byggene er utført i massivtre og bygget etter passivhus standarden.

Rådgiverhuset AS har vært prosjekterende for installatør.

 
Remmen 1

 

Remmen 2
Marina

Skjeberg Marina AS

Skjeberg Marina har oppgradert og utvidet sitt bryggeanlegg og i den forbindelse har Rådgiverhuset AS utarbeidet et tilbudsunderlag for prising, på oppdrag for Skjeberg Marina AS

 

Solsiden

SOLSIDEN

Solsiden i Son er et kombinert bolig og næringsprosjekt på kaikanten i Son sentrum.
Prosjektert består av 26 leiligheter, 8 næringsarealer, frisør, kjøkken butikk, restaurant, og shushi- restaurant.
Rådgiverhuset AS har vært prosjekterende for installatør.

 

Son-kulturkirke

Son kulturkirke

Son kulturkirke er en flerbruks kirke med kirkerom, møterom og kontorer
Det er benyttet trespile himlinger som gir bygget er flott særpreg.
Bygget som passivhus.
Rådgiverhuset AS har vært prosjekterende for installatør.

 

Lys 1

 

Lys 2
Trykkeriveien 4

Trykkeriveien 4

Trykkeriveien 4 på Sellebakk, består av et produksjonslokale med tilhørende kontorarealer.
Rådgiverhuset AS har vært prosjekterende for installatør.

 

Coop OBS tunejordet Fasadetegning

 

Kjøpesenter Tunejordet

Kjøpesenteret består av COOP Extra, COOP Bygg, COOP Trelast, Expert, Jula og Hageland.
Bygget er på ca 27000 m2.
Rådgiverhuset har prosjektet for installatør.

Logo Fredrikstad kommune

 

Østsiden sykehjem

Østsiden sykehjem
Østsiden sykehjem er et nybygd sykehjem i Fredrikstad med 65 sykehjemsplasser og dagsenter.
Rådgiverhuset har hatt prosjekteringsansvaret for installatør.