Rådgiverhuset logo

Andre bygg

Andre bygg

Son kulturkirke

Son kulturkirke er en flerbruks kirke med kirkerom, møterom og kontorer. Det er benyttet trespile himlinger som gir bygget er flott særpreg. Bygget som passivhus. Rådgiverhuset AS har vært prosjekterende for installatør.

Les mer

Lislebyhallen

Lislebyhallen er en ny idrettshall og i tillegg SFO og undervisningsrom. Bygget er i massiv tre og bygget som passivhus. Idrettshallen er på 2850m2 og SFO, undervisningsrom er på 1150m2. Rådgiverhuset AS har vært prosjekterende for installatør.

Les mer