Våre ansatte

I tillegg til at Rådgiverhuset AS skal være det foretrukne valget blant våre kunder, skal vi også være det foretrukne valget for både eksisterende og potensielt nye ansatte.

Vi har for tiden ledig stilling.

Trond Engløkken

Daglig Leder / Prosjektingeniør

Mobil: 995 61 194
E-post: te@r-huset.no

Trond er utdannet Høgskoleingeniør innen elkraft, men har også studert bedriftsøkonomi. Han har lang fartstid i bransjen og har jobbet med prosjektering av ulike typer elektrotekniske anlegg i en årrekke. Han har blant annet jobbet i Bravida, Ingeniør Evensen, Multiconsult, og Strand og Grindahl (nå: COWI) for å nevne noe. Trond har bred faglig kompetanse etter ca 25 år i bransjen.

Marit Storløkken

Sivilingeniør / Prosjektingeniør

Mobil: 992 72 903
E-post: ms@r-huset.no

Marit er sivil ingeniør innen elektroteknikk fra NTH. Hun har arbeidet som rådgivende ingeniør i over 20 år, blant annet i Ingeniør Evensen AS og Rambøll. Før dette jobbet Marit i Høvik lys med produktutvikling av belysning.

Lars Engen

Prosjektingeniør

Mobil: 952 77 001
E-post: le@r-huset.no

Lars er utdannet elektriker gr.L og har en Bachelor i elkraft fra Høgskolen i Østfold. Han har lang erfaring fra installasjon innen bolig og industri-segmentet. Han har også jobbet en periode i  Norgesnett AS.
Lars sitter som komité-medlem i Norsk Elektroteknisk Komité (NEK). Les mer her https://www.nek.no/komiteer/nk301/.
Lars har omlag 17 års erfaring fra elektrobransjen.

René Kristoffersen

Prosjektingeniør

Mobil: 993 48 304
E-post: rk@r-huset.no

René er utdannet elektriker gr.L og har en ingeniørutdanning fra Fagskolen i Østfold.
Han har også erfaring fra rådgiverbransjen fra før tiden hos oss.