Rådgiverhuset logo

Våre ansatte

I tillegg til at Rådgiverhuset AS skal være det foretrukne valget blant våre kunder, skal vi også være det foretrukne valget for både eksisterende og potensielt nye ansatte.

Vi har for tiden ledig stilling.

Trond Engløkken

Daglig Leder / Prosjektingeniør

Mobil: 995 61 194
E-post: te@r-huset.no

Trond er utdannet Høgskoleingeniør innen elkraft, men har også studert bedriftsøkonomi. Han har lang fartstid i bransjen og har jobbet med prosjektering av ulike typer elektrotekniske anlegg i en årrekke. Han har blant annet jobbet i Bravida, Ingeniør Evensen, Multiconsult, og Strand og Grindahl (nå: COWI) for å nevne noe. Trond har bred faglig kompetanse etter ca 25 år i bransjen.

Marit Storløkken

Sivilingeniør / Prosjektingeniør

Mobil: 992 72 903
E-post: ms@r-huset.no

Marit er sivil ingeniør innen elektroteknikk fra NTH. Hun har arbeidet som rådgivende ingeniør i over 20 år, blant annet i Ingeniør Evensen AS og Rambøll. Før dette jobbet Marit i Høvik lys med produktutvikling av belysning.

René Kristoffersen

Prosjektingeniør

Mobil: 993 48 304
E-post: rk@r-huset.no

René er utdannet elektriker gr.L og har en ingeniørutdanning fra Fagskolen i Østfold.
Han har også erfaring fra rådgiverbransjen fra før tiden hos oss.

Sandra Jørgensen

Sivilingeniør/ Prosjektingeniør

Mobil: 419 32 552
E-post: sj@r-huset.no

Sandra er sivilingeniør innen elektroteknikk og gikk ut fra NTNU fra 2013. Siden januar 2019 har Sandra jobbet som rådgivende ingeniør. Før dette jobbet hun med prosjektering av datamaskinbaserte kontrollanlegg, hvor hun også utførte testing og idriftsettelse av utstyret ute på anlegg.