Rådgiverhuset logo

Corona viruset

Vi har nå besluttet å innstille all møtevirksomhet med eksterne aktører inntil videre for å bidra til å redusere smitterisiko. Vi ønsker ikke å bidra til smitte og de praktisk og økonomiske konsekvensene som følger med dette ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere.

Med dette mener vi:

  • Unngå å delta i prosjektmøter, mm,
  • Unngå å delta i byggemøter, mm,
  • Unngå unødvendig møter og kontakt med eksterne i våre lokaler.

Dette gjelder alle ansatte med unntak av situasjoner hvor vår deltakelse er høyst nødvendig.

Vi vil være tilgjengelige på telefon og epost og derfor kunne svare på spørsmål som dukker opp.
Kontaktinfo finner du her.

Vi håper på forståelse for dette og at vårt bidrag til å redusere konsekvensen av virus utbruddet møtes med forståelse.

Vi følger med på Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon. Anbefaler alle å holde seg oppdatert og ta de forhåndsregler som er nødvendige.