Rådgiverhuset logo

Gode utsikter for 2020!

Godt nytt år ønskes alle nye og eksisterende forbindelser!

Vi starter det nye året med fulle ordrebøker og ser meget positivt på fremtidsutsiktene. Vi ligger an til tidenes beste år og en sunn vekst. I tråd med våre strategiplaner jobber vi for tiden med å evaluere alle innkomne søknader på vår stillingsutlysning og ser frem til å få flere med på laget i det kommende halvåret. Med flere ansatte får vi enda bredere kompetanse innad og kan derfor yte enda bedre service til våre kunder.

I skrivende stund er vi halvveis i dag nr 8 i 2020 og allerede i år har vi en ordrereserve som er omlag 40% høyere enn hele fjorårets omsetning. Dette er veldig gledelig og i tråd med vår vekststrategi.

Rådgiverhuset AS går med dette inn i det nye året med klare vekstambisjoner og vi gleder oss veldig over at våre faste kunder viser oss den tilliten de gjør. Samtidig skal vi gjøre vårt beste, hver eneste dag, for å vise alle de nye kundene våre at vi er tilliten verdig. Dette ved å levere førsteklasses kvalitet i alle ledd til markedets kanskje beste betingelser. Dette i kombinasjon med vår raske responstid tror vi at vi har funnet nøkkelen til hva våre kunder foretrekker.

Rådgiverhuset – din foretrukne elektrorådgiver, også i 2020.