Rådgiverhuset logo

Offentlige prosjekter

Grøtvedt skole

Viking Entrepenør skal totalrenovere Grøtvedt skole Rammen for prosjektet er økt til 97,5 mill. kroner, og arbeidet starter våren 2019. Jobben med å rydde, tømme og flytte alt fra Grøtvedt til Eid må være ferdig fredag 12. april. Arbeidet på Grøtvedt starter 23. april, og pr. dags dato er tanken at bygget kan tas i drift igjen 1. august 2020. Rådgiverhuset AS er rådgivende ingeniører for elektro (RIE) i prosjektet.

Les mer

Sarpsborg scene

Bygningen som Sarpsborg scene holder til i, har vært kulturhus i Sarpsborg siden 1933. Da hadde arbeiderbevegelsen reist et bygg på branntomta etter gamle Folkets Hus, som brant til grunnen to år tidligere. Arkitekten er ikke ukjente Arne Pedersen fra Sarpsborg, en mann som har satt sitt betydelige preg på Sarpsborgs bygningsmiljøer fra denne perioden. (Klippet fra Sarpsborg scene’s egne hjemmesider). Nå skal store deler av bygget gjøres om i tillegg til et tilbygg. Rådgiverhuset AS har fått det spennende oppdraget som rådgiver og prosjekterende på elektroteknikk for Storm Elektro AS, avdeling Sarpsborg. Bygget bærer preg av flere utbygginger gjennom tiden, men 3d-modulering gir oss et godt utgangspunkt for riktig prosjektering og et godt samarbeid med andre fag grupper. Sarpsborg Kommune er byggherre.

Les mer