Rådgiverhuset logo

Om oss

Historien til Rådgiverhuset

Rådgiverhuset AS så dagens lys i Fredrikstad, 5. Januar 2013. Siden den gang har Rådgiverhuset AS vokst hvert år. Vi fremstår i dag som en betydelig aktør i markedet, både lokalt og på landsbasis. Våre kunder og samarbeidspartnere viser oss stor tillit. Veksten og tilliten er viktig for oss og vi jobber hver eneste dag for å strekke oss enda lenger. Rådgiverhuset AS har siden oppstarten bidratt i en lang rekke ulike prosjekter som strekker seg fra små enkle boliger til store komplekse bygg.

Vår største styrke er riktig leveranse til riktig pris.

Rågiverhuset logo

Våre ansatte

I tillegg til at Rådgiverhuset AS skal være det foretrukne valget blant våre kunder, skal vi også være det foretrukne valget for både eksisterende og potensielt nye ansatte.

Trond Engløkken

Daglig Leder / Prosjektingeniør

Trond er utdannet Høgskoleingeniør innen elkraft, men har også studert bedriftsøkonomi. Han har lang fartstid i bransjen og har jobbet med prosjektering av ulike typer elektrotekniske anlegg i en årrekke. Han har blant annet jobbet i Bravida, Ingeniør Evensen, Multiconsult, og Strand og Grindahl (nå: COWI) for å nevne noe. Trond har bred faglig kompetanse etter ca 25 år i bransjen.

Marit Storløkken

Sivilingeniør / Prosjektingeniør

Marit er sivil ingeniør innen elektroteknikk fra NTH. Hun har arbeidet som rådgivende ingeniør i over 20 år, blant annet i Ingeniør Evensen AS og Rambøll. Før dette jobbet Marit i Høvik lys med produktutvikling av belysning.

 

René Kristoffersen

Prosjektingeniør

René er utdannet elektriker gr.L og har en ingeniørutdanning fra Fagskolen i Østfold.
Han har også erfaring fra rådgiverbransjen fra før tiden hos oss.

Trond Engløkken

Daglig Leder / Prosjektingeniør

Trond er utdannet Høgskoleingeniør innen elkraft, men har også studert bedriftsøkonomi. Han har lang fartstid i bransjen og har jobbet med prosjektering av ulike typer elektrotekniske anlegg i en årrekke. Han har blant annet jobbet i Bravida, Ingeniør Evensen, Multiconsult, og Strand og Grindahl (nå: COWI) for å nevne noe. Trond har bred faglig kompetanse etter ca 25 år i bransjen.

Marit Storløkken

Sivilingeniør / Prosjektingeniør

Marit er sivil ingeniør innen elektroteknikk fra NTH. Hun har arbeidet som rådgivende ingeniør i over 20 år, blant annet i Ingeniør Evensen AS og Rambøll. Før dette jobbet Marit i Høvik lys med produktutvikling av belysning.

 

Sandra Jørgensen

Sivilingeniør / Prosjektingeniør

Sandra er sivilingeniør innen elektroteknikk og gikk ut fra NTNU fra 2013. Siden januar 2019 har Sandra jobbet som rådgivende ingeniør. Før dette jobbet hun med prosjektering av datamaskinbaserte kontrollanlegg, hvor hun også utførte testing og idriftsettelse av utstyret ute på anlegg.

Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Rådgiverhuset AS har ansvarsrett i tiltaksklasse 3 for brannalarmanlegg, nødlys og ledesystemer.

Utdrag fra byggesaksforskriften (SAK10)

Veiledning til tredje ledd
Tiltaksklasse 3 omfatter oppgaver med stor kompleksitet og vanskelighetsgrad eller oppgaver av middels kompleksitet og vanskelighetsgrad hvor mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Prosjektering i tiltaksklasse 3 setter krav til spesialiserte kvalifikasjoner eller bruk av alternative analyse for oppfyllelse av byggteknisk forskrift. Utførelse i tiltaksklasse 3 omfatter oppgaver av stor vanskelighetsgrad eller oppgaver som krever spesielle og krevende utførelsesmetoder. Tiltaksklasse 3 omfatter også utførelse der prosjektmaterialet for utførelse krever vesentlig teknisk utdyping og supplering med spesielle utførelsesprosedyrer eller der usikre forhold ved utførelsen krever supplerende tekniske undersøkelser, for eksempel ved usikre grunn- eller miljøforhold.

Sosialt engasjement