Trond Engløkken

Daglig Leder / Prosjektingeniør

Mobil: 995 61 194
E-post: te@r-huset.no

Trond er utdannet Høgskoleingeniør innen elkraft, men har også studert bedriftsøkonomi. Han har lang fartstid i bransjen og har jobbet med prosjektering av ulike typer elektrotekniske anlegg i en årrekke. Han har blant annet jobbet i Bravida, Ingeniør Evensen, Multiconsult, og Cowi (tidl: Strand og Grindahl) for å nevne noe. Trond har bred faglig kompetanse.

Marit Storløkken

Sivilingeniør / Prosjektingeniør

Mobil: 992 72 903
E-post: ms@r-huset.no

Marit har en mastergrad fra NTNU. Hun har erfaring fra utvikling og produksjon av belysning i Høvik lys, men har også arbeidet som rådgivende ingeniør i en årrekke, blant annet i Ingeniør Evensen.

Lars Engen

Prosjektingeniør

Mobil: 952 77 001
E-post: le@r-huset.no

Lars er utdannet elektriker gr.L og har en Bachelor i elkraft fra Høgskolen i Østfold. Han har lang erfaring fra installasjon innen bolig og industri-segmentet. Han har også jobbet en periode i  Norgesnett AS.
Lars sitter som komité-medlem i Norsk Elektroteknisk Komité (NEK). Les mer her https://www.nek.no/komiteer/nk301/.