Samarbeidspartnere og rammeavtaler

Noen av våre samarbeidspartnere:

Trøgstad kommune


Rådgiverhuset AS er i team m/Norconsult rammeavtalepartner for Trøgstad kommune.

Vi har vært involvert i renoveringen, samt nybygg av skolene på Skjønhaug. Skjønhaug prosjektet omfattet blant annet renovering av to bygg i tilknytning til ungdomskolen samt nybygg av vrimleareal som knytter byggene sammen. På samme tomt bygges ny barneskole, i tillegg til at eksisterende idrettshall utvides.
image