Rådgiverhuset logo

Samarbeidspartnere og rammeavtaler

Noen av våre samarbeidspartnere:

Noen av våre rammeavtalepartnere:

Fredrikstad kommune

Rådgiverhuset AS fikk fornyet tillit hos fredrikstad kommune og er også i denne perioden rammeavtalepartner for Fredrikstad kommune.

Rammeavtalen med Fredrikstad kommune innebærer i korte trekk at Rådgiverhuset bistår byggherren Fredrikstad kommune med beskrivelser, gjennomføring, kvalitetssikring og oppfølging av utbyggingsprosjekter.

Trøgstad kommune

Rådgiverhuset AS er i team m/Norconsult rammeavtalepartner for Trøgstad kommune.

Vi har vært involvert i renoveringen, samt nybygg av skolene på Skjønhaug. Skjønhaug prosjektet omfattet blant annet renovering av to bygg i tilknytning til ungdomskolen samt nybygg av vrimleareal som knytter byggene sammen.
På samme tomt bygges ny barneskole, i tillegg til at eksisterende idrettshall utvides.