Rådgiverhuset logo

Norbygg AS

En av våre samarbeidspartnere, Norbygg AS har i disse dager publisert en flott brosjyre. Norbygg AS er en totalentreprenør med hovedtyngde på nybygg og rehabilitering av Næringsbygg. Vi er stolte av samarbeidet og har snart mistet tellingen over antall prosjekter vi har bidratt til. Allikevel ser vi frem mot flere spennende prosjekter for Norbygg AS […]