Rådgiverhuset logo

Våre tjenester

Rådgiverhuset er en rådgiverbedrift som er spesialisert på elektro, elektroteknikk og alt som faller inn under det man kan forvente av en rådgivende ingeniør elektro (RIE). Vi tilbyr alle tjenester innen fagfeltet og våre medarbeidere utgjør et solid team med meget bred kompetanse og lang erfaring fra et stort antall ulike prosjekter. Våre største styrker er meget kostnadseffektiv drift, korte beslutningsveier, dedikerte medarbeidere og at vi er en uavhengig aktør. Vi skal være den foretrukne samarbeidspartner for både nye og eksisterende kunder.

Vi tilbyr tjenester som:

 • Beskrivelser og detaljering av elektrotekniske anlegg i forespørselsfasen.
 • Prosjektering av elektro i alle typer bygg. Vi jobber blant annet med alt fra eneboliger og leiligheter til store boligblokker, skoler, sykehjem, matprodusenter, lager, butikker og kontorlokaler.
 • Teknisk koordinering for byggherrer og utbyggere.
 • SD-anlegg, samt KNX/Dali-løsninger.
 • Prosjektering av brannalarmanlegg for alle typer bygg. Som en av få i markedet innehar Rådgiverhuset Sentral godkjenning for risikoklasse 3 bygg.
 • Prosjektering av nød-, ledelysanlegg for alle typer bygg. Som en av få i markedet innehar Rådgiverhuset 
  Sentral godkjenning for risikoklasse 3 bygg.
 • Prosjektering av Tele/Data-anlegg i alle typer bygg.
 • Utredninger av ulike elektrotekniske utfordringer som våre kunder møter på.
 • Uavhengig kontroll/ferdigbefaring for utbyggere, boligsameier, o.l.
 • Febdok-beregninger
 • Utarbeide orienteringsplaner (O-planer).
 • Deltakelse i byggemøter, befaringer og annet, enten som representant for utbygger eller installatør. Vi ivaretar vår kundes interesser til enhver tid, men er samtidig opptatt av prosjektets helhet.
 • Vår allsidighet og brede erfaring gjør at vi er i stand til å løse de aller fleste oppdrag.