Rådgiverhuset logo

Velkommen til Sandra!

Vi ønsker med dette Sandra velkommen til Rådgiverhuset AS. Vi har stor tro på at Sandra vil være en stor bidragsyter til å styrke vår posisjon i markedet.

Vi har for tiden en stor ordrereserve og stadig økende oppdragsmengde. Sandra startet her hos oss tirsdag 1.september og er et kjærkomment tilskudd.
Ansettelsen av Sandra er i tråd med vår strategi om vekst og er den første i rekken av flere ansettelser i tiden fremover. Vi tar derfor ikke vekk stillingsannonsen vår.

Siden januar 2019 har Sandra jobbet som rådgivende ingeniør. Før dette jobbet hun med prosjektering av datamaskinbaserte kontrollanlegg, hvor hun også utførte testing og idriftsettelse av utstyret ute på anlegg.

Velkommen til oss!